Kalendre - gode minner og god markedsføring

Vi hjelper deg med å finne din form på produktet som lever hele året

Tilbake til forsiden

Nature

Kalendre - langsiktig glede!

Kalendre med gode bilder er en langsiktig påminnelse til den som mottar den om det er personlige gleder og opplevelser eller frisker opp hukommelsen om gode produkter som du gjerne kan tenkes å kjøpe igjen. Vi er hvert år klare til nye kalender-oppgaver, og sørger for at bilder, tekst og annen informasjon blir slik du ønsker det.
En daglig glede

Kalendre er både nyttige og til glede. Vi hjelper deg med utfording akkurat slik du ønsker den, hva gjelder format, design og tekster. Det er en rekke alternative løsninger, du får den slik du ønsker det.


La kalenderen samtidig være en påminnelse

Med en kalender for et godt formål, sørger du samtidig for å minne brukeren på det gode formål han støtter. Kalenderen kan gjerne også være en påminnelse om spesielle aktiviteter, aksjoner eller frister for betalinger. Det fine med kalenderen er at den gjerne får en god plass og er der fdag etter dag.